ÁSZF és adatkezelés, Vásárlás menete

FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ADATKEZELÉS

Kérem, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni portálunknak, figyelmesen olvassa el az alábbiakat és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat,  amennyiben  minden pontjával egyetért,  és  kötelező érvényűnek  tekinti magára  nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Amennyiben a Szerződési és felhasználási feltételek elolvasása után további kérdése lenne, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

Az üzemeltető adatai:
StartWell Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 06-09-019711
Statisztikai számjel: 24209870-9604-113-06
Adószám: 24209870-1-06

StartWell Szolgáltató Kft.
6726 Szeged, Verseny u. 7.

Számlaszám:

HU81-10102842-12446000-01005005
IBAN: HU81101028421244600001005005
SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB

Budapest Bank

STARTWELL KFT. 

Elérhetőség: startwellkft@gmail.com ; urbane6726@gmail.com

Skype: startwellkft
Skype: pszichologiaitanacs

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-68298/2013

Szerződés nyelve: magyar

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A webáruház Egyéb humán-egészségügyi ellátás keretében /8690 ’08/ online mentálhigiénés tanácsadással foglalkozik, online konzultációk formájában.

Programozott kristály karkötő

Alternatív egészségvédelem Tanfolyam

/ A mentálhigiéné megfogalmazása a következő:
1.) „A mentálhigiéné nem csupán a pszichés megbetegedések és magatartászavarok
megelőzése, hanem a lelki egészségvédelem is, mégpedig pozitív értelemben,
mindazoknak a folyamatoknak és intézkedéseknek, tevékenységeknek összessége,
amelyek az emberi személyiséget és közösségi kapcsolatokat erősebbé, fejlettebbé,
magasabb szervezettségűvé teszik.” (Veér-Buda, 1989)
2.) „A mentálhigiéné: a lelki egészség megőrzésének és elősegítésének a tudománya.
Tartalmazza mindazokat az ismereteket és szükséges intézkedéseket, amelyek arra
irányulnak, hogy megelőzzék a lelki rendellenességeket és javítsák az egyén pszichológiai
beilleszkedését a társadalomba, illetve képességeit a harmonikus szociális kapcsolatok
kialakítására.” (Pszichológiai értelmező szótár). /

konzultációk elnevezése továbbiakban: a megvásárolható termék.

Az árak bruttó, Tárgyi (ÁFA) Mentes árak.

Megrendelés – Vásárlás:

1. Vásárlás regisztrációval.
Regisztráció után regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését.

2. Vásárlás regisztráció nélkül.
Lehetőség van a vásárlásra regisztráció nélkül is.

Fontos: ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra a termék. Természetesen a felhasználó a megadott adatok javítását a Webáruházban található “Fiók karbantartása” menüpontban elvégezheti. A regisztrációt egyszer kell végrehajtani, a későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégezni.

Szállítási feltételelek:
Igénybe vehető kézbesítési módok:

•    utánvétes küldemény:    aktuális postai áron postai utánvéttel 
•    átutalás és szállítás:        aktuális postai áron ajánlott levélküldeményként

•    külföldre:            aktuális postai áron,  ajánlott levélküldeményként

Küldeménye védett: Az utánvétes küldemény értékbiztosítást és időgaranciát tartalmaz, az ajánlott küldemény kerestethető.

Egyszerű: A kiszállítást a Magyar Posta és az MPL logiszitka szolgáltatása végzi.

Ajándék: 15.000 Ft feletti  megrendelése esetén a kiszállítási díjat egész Magyarország területén nem kell kifizetni, INGYENES.

Szállítási idő: 3-10 nap.

Tanfolyam esetében:

Megrendelés  a Kapcsolatfelvételi Adatlapon történik. Név, Postai cím, E-mail-cím megadása kötelező.

A befizetés beérkezte után személyre szabottan, indul az online tanfolyam. A tanfolyamon való részvételét Tanúsítvánnyal ismerjük el.

 Adatkezelés

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-68298/2013

Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kerül kezelésre, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerül átadásra. A Mentálhigiénés tanácsadói munka végzése a Pszichológus Etikai Kódex betartásával történik. A konzultációt folytató szakember gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne.  A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

Jogérvényesítési lehetőségek
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az oldal üzemeltetője megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
Titoktartás és etikai irányelvek
A pszichológus, illetve a mentálhigiénés szakember munkáját szigorú titoktartási és adatvédelmi előírások szabályozzák. A honlap üzemeltetője kötelezi magát ezen szabályok betartására.

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
Az Általános Alapelvek nem tételesen megfogalmazott viselkedésbeli követelmények, hanem olyan általános emberi értékek, amelyek a pszichológus számára egész tevékenysége során vezérelvként, „ars poetica”-ként kell, hogy szolgáljanak, annak érdekében, hogy a legmagasabb szinten gyakorolhassa hivatását.

– Az emberi méltóság tisztelete
A pszichológus tiszteletben tartja a személy emberi méltóságát, valamint jogát arra, hogy képességeit és személyiségét kibontakoztathassa. A méltóság az alkotmányos alapelveknek megfelelően az emberi élettel eleve együtt járó minősége, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, és ezért minden emberre nézve egyenlő. A pszichológus tiszteli az egyéni, kulturális és szerepkülönbségeket, és mindenkor tiszteletben tartja az emberi jogokat. Magatartása, tevékenysége diszkrimináció mentes, ezen belül mentes bármely megkülönböztetéstől, nevezetesen faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételtől.

– Elkötelezettség és felelősség
A pszichológus a kapcsolatait a bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozza. Felelősséget érez a társadalom, a szűkebb közösség és a kliensei iránt. Együttműködik a kollégáival és az intézményekkel. A pszichológus a kölcsönös együttműködés elvei szerint folytatja pszichológusi tevékenységét, melynek során eleget tesz korrekt tájékoztatási kötelezettségének. Ügyel arra, hogy mások is etikusan viselkedjenek és betartsák a SzEK előírásait. A közjó érdekében önzetlenül is tevékenykedik.

– Feddhetetlenség
A pszichológus tevékenységét a pontosság, a becsületesség, az őszinteség jellemzi a tudományos kutatásban, az oktatásban és a pszichológusi gyakorlatban. Betartja ígéreteit, és nem vállal betarthatatlan kötelezettségeket. A tényeket, eredményeket nem hamisítja meg, nem tulajdonítja el, nem manipulálja és szándékosan nem értelmezi félre.

– Szakszerűség
A pszichológus ismeri tudásának, képességeinek határait és a lehetséges káros következményeket. Elkötelezett a klienseknek a szolgáltatások igénybevételére és az azonos minőségre való joga iránt. Mivel a pszichológus döntései jelentős hatással lehetnek mások életére, ezért különösen ügyel arra, hogy azok szakmailag megalapozottak és minden személyes, anyagi, szociális, szervezeti vagy politikai befolyástól mentesek legyenek.

– Segíteni akarás
A pszichológus munkájában mindenkor szem előtt tartja a “primum nil nocere” elvét. Legfőbb törekvése a másokon való segíteni akarás és az ártalmak elkerülése. Ez vonatkozik mind a klienseinek szóló, mind a róluk való – szóban vagy írásban megfogalmazott -, illetve velük kapcsolatos megnyilvánulásaira. Tevékenysége során gondot fordít arra, hogy saját fizikai és mentális egészsége ne gátolja abban, hogy másokon segíteni tudjon.

1. A pszichológusi tevékenység gyakorlására való jogosultság

1.1. Pszichológus az a személy, aki egyetemen – nappali, esti, levelező vagy kiegészítő formában – pszichológiából mint fő tantárgyból szerzett képesítést és a gyakorlatban, illetve az oktatásban, a kutatásban e tudomány elveit és módszereit hivatásszerűen (foglalkozásszerűen) alkalmazza. 1.2. Ugyancsak pszichológusnak tekintendők azok a személyek, akiket a jogszabályok annak ismernek el..

2. A pszichológus elkötelezettsége és felelőssége
3. A munkafeltételek biztosítása
5. A klienssel való kapcsolat
7. Kutatásetikai alapelvek
8. A közlés, publikálás szabályai
9. A pszichológus nyilvános szereplése